Usługa pośrednictwa w sprzedaży ogrodów działkowych

Wyszukujemy ogrody działkowe w Twojej okolicy i podajemy dane kontaktowe

Oferta dla Ciebie:

  • Wyszukujemy dla Ciebie do 10 stowarzyszeń ogrodów działkowych w Twojej okolicy
  • Otrzymacie Państwo listę stowarzyszeń ogrodów działkowych z aktualnie wolnymi ogrodami
  • Na podstawie listy można wybrać swój ulubiony ogródek działkowy i skontaktować się ze stowarzyszeniem


Adres:
Adres bierzemy z Twojej faktury PayPal. Dodatkowo będziemy sprawdzać aktualność tego adresu za pomocą poczty elektronicznej.<!– wpml:html_fragment –>

Czas badań<!– wpml:html_fragment –>: 4-5

dni
Dostarczenie

wynikówbadań

nastąpi

w formie PDF za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

Płatność

z góry

Ważne:
1) Używamy wszelkich możliwych środków, aby zagwarantować Państwu dobry wynik wyszukiwania. Jeżeli w Państwa regionie, mieście lub wsi nie ma ogrodów działkowych lub w promieniu 10 km nie ma klubów, nie mają Państwo prawa do zwrotu pieniędzy za zlecenie poszukiwania.
2) Właściwe stowarzyszenie samo decyduje, czy i kiedy może zawrzeć umowę leasingową.

Cena: 49,00 € brutto

w tym 19% podatku od towarów i usług

Service Level
Das Service Level sorgt für eine nachhaltige Webseite.